Advokatfirman Bengt Sundqvist AB

Advokat Bengt Sundqvist

Yrkeserfarenhet sedan 1980 med
arbete på bl.a. Statens invandrarverk,
Miljö- och energidepartementet
och Hyresgästföreningen i Stockholm.
Har bedrivit egen advokatverksamhet
sedan 1996.

Specialiserad inom:

Boendejuridik - Mål gällande fastigheter, bostadsrätter och hyresrätter, såväl bostäder som lokaler.

Familjerätt - Tvister kopplade till sambolagen och äktenskapsbalken, tvister beträffande barn samt ekonomisk familjerätt.

Brottmål - Biträde ges såväl som offentlig försvarare och som målsägandebiträde.

Utlänningsrätt - Asylärenden, uppehållstillstånd på anknytning, rätt till arbetstillstånd som egen företagare m.m.

Graits rådgivning per telefon.
Rättshjälp och rättsskydd förmedlas.