Advokatfirman Bengt Sundqvist AB

Verksamhet

Advokat Bengt Sundqvist arbetar inom ett flertal rättsområden särskilt avseende följande typer av tvister:

Fastighetsrätt. Hjälper såväl säljare som köpare i tvister kopplat till försäljning av fastigheter. Advokatfirman anlitar den byggtekniska kompetens som krävs i dessa sammanhang.

Bostadsrätt. Hanterar ärenden såsom vattenskador, ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening, tvister angående förverkande av bostaden m.m.

Hyresrätt. Rätt för hyresgästen att bo kvar i sin lägenhet efter uppsägning, rätt till byte, rätt till skadestånd vid brister i boendet och därmed sammanhängande tvister.

Hyresrätt, lokal. Tvister i samband med att lokalen blir uppsagd såväl för ny hyra som till avflyttning, skadeståndsprocesser och dylikt.

Familjerätt. Bodelningsfrågor.
Vårdnads- och umgängestvister samt
övriga tvister vid separation.